Gizlilik İlkesi

Web Sitesinin Kullanımı ve Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesi, ziyaretçilerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmeleri için kişisel veriler talep edebilir. Bu verilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

dunyadilveakademi.com web sitesini ziyaret eden ve/veya bilgi isteyenlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla isim, soyisim, yaş, e posta, doğum tarihi gibi kişisel bilgileri sizden talep edebilir. 

Toplanan bu kişisel veriler, talep edilen bilgilendirmeyi doğru yapabilmek ve dunyadilveakademi.com bunyesinde istatistiki veri elde ederek kurum çalışmalarını geliştirmek için kullanılmaktadır. Toplanan istatistiki veriler (yaş, cinsiyet, e posta, eğitim durumu, meslek vb.. gibi bilgiler) dönemsel kampanyalarda, e bülten çalışmalarında, istenmeyen e postaların iletilmemesi amacıyla kullanılmaktadır. 

dunyadilveakademi.com sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen müşterleri ile ayrı bir sözleşme yapar ve detaylı kişisel bilgiler edinir. 

Bilgilerin Üçüncü (3.) Taraflara İletilmesi

Müşteri Bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. dunyadilveakademi.com hiçbir şekilde müşterilerinin bilgilerini talep ettikleri bilgi ve sözleşme dışında kullanmaz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

dunyadilveakademi.com kanun hükmünce olan haklarınızın bilincindedir ve saygılıdır.

Dış Bağlantı Linkleri

dunyadilveakademi.com kullanıcılarına faydalı bilgiler sunmak amacıyla bazı 3. kişilere ait web sitelerine link verebilmektedir.Web sitemiz üzerindeki bağlantılar aracılığı ile ulaşacağınız web sitelerinin gizlilik ilkeleri veya kullanım şartları için garanti vermez. 

Dünya Dil ve Akademi